Jak koupit

Aukční síň Artefino pořádá aukce několikrát do roka. Samotné aukci předchází předaukční výstava v aukční síni, kde je možné si všechny předměty prohlédnout a na aukci se zaregistrovat.

Dražit předměty je možné několika způsoby. Nejjednodušší možností, jak se zúčastnit aukce, je osobně v aukční síni Artefino na adrese Vodičkova 677/10, Praha 1. Aukce je přístupná široké veřejnosti. Zájemci se mohou registrovat během předaukční výstavy, kde je potřeba vyplnit registrační formulář, nebo v den aukce, nejpozději je možné se registrovat do zahájení aukce. Při příchodu na aukci je nutné se prokázat dokladem totožnosti a zaregistrovaný dražitel dostane dražební číslo. Jednotlivé položky jsou draženy v pořadí, jak je uvedeno v katalogu. Prodej předmětů řídí licitátor, ten vždy přečte katalogové číslo, popis předmětu a jeho vyvolávací cenu a dražitelé důrazným zvednutím dražebního čísla podávají své nabídky. Položka je po slovech „po třetí“ licitátorem přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejvyšší částku. Tím je také dražba předmětu ukončena.

Dražit je možné též telefonicky nebo absenčně. Vyplňte plnou moc a zašlete nám ji do aukční síně nebo oskenovanou na e-mailovou adresu artefinoauction@gmail.com nebo požádejte o zaslání plné moci elektronicky k elektronickému podpisu. V případě telefonické dražby draží za dražitele některý ze zástupců aukční síně na základě jeho pokynů udávaných po telefonu. V případě absenční dražby dražitel dopředu určí, jaký předmět a do jaké výše chce dražit. Během aukce za dražitele draží zástupce aukční síně dle pokynů uvedených v plné moci. Registrovat se k absenční či telefonické dražbě je možné nejpozději 24 hodin před začátkem aukce.

Formulář - plná moc ke stažení

Poslední možností, jak lze dražit předměty, je on-line na aukčních platformách liveauctioneers.com, invaluable.com a epailive.com.

Též je možné předměty, které nebyly vydraženy, zakoupit po dohodě v poaukčním prodeji.

Podrobná pravidla najdete v aukčním katalogu. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu artefinoauction@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 222 510 349.

Aukční přirážka
V případě dražby přímo prostřednictvím Aukční síně Artefino činí aukční přirážka 15%.

Způsob dražby Aukční přirážka
Osobně, absenčně, telefonicky 15%
Epailive 20%
Invaluable 20%
Live Auctioneers 20%

Tarif příhozů

Okamžitá aukční cena Příhoz
Méně než 200 € 25 €
200 € – 500 € 50 €
500 € – 2 000 € 100 €
2 000 € – 5 000 € 250 €
5 000 € – 10 000 € 500 €
10 000 € – 20 000 € 1 000 €
20 000 € – 50 000 € 2 500 €
50 000 € a více 5 000 €